Jan Feliks Karpiński wcielony do armii

P-1013

Współczesna kopia (rozmiar pocztówkowy) zdjęcia CdV znajdującego się w zbiorach innej gałęzi rodziny.

Jan Feliks Karpiński (1844-1906) jako oficer wcielony karnie do armii carskiej. Z tyłu opis:

Jan Feliks Karpiński ur. 1844, ojciec Józefa Karpińskiego (ojca Iry, Joanny, Gieni i Zygmunta) i babci Jadwigi Bobowskiej.