Jan Feliks Karpiński wcielony do armii

P-1014

Współczesna kopia (rozmiar pocztówkowy) zdjęcia CdV znajdującego się w zbiorach innej gałęzi rodziny.

Jan Feliks Karpiński (1844-1906) jako oficer wcielony karnie do armii carskiej. Z tyłu opis:

Jan Feliks Karpiński (ur. 1844). Jako student Instytutu Politechnicznego i Rolniczo-Leśnego w Puławach wziął udział w Powstaniu 1863 roku Styczniowym. Po dostaniu się do niewoli skazany na służbę w wojsku (jako oficer), po ogłoszonej Amnestji wrócił do kraju po 6-7 latach i w 1871 ożenił się ze swoją narzeczoną Michaliną Głowacką. W 1906 roku umarł mając 62 lata. Zostawił dzieci: Janinę, Józefa, Marię, Tadeusza i Jadwigę.