Jan i Tekla Bilscy

P-8012

W dowód wdzięczności
W[ielebnemu] Ks[iędzu]
Kanonikowi
a swemu Dobrodziejowi
Jan i Tekla Bilscy