Jan Jakubowski z Andrzejem Madeyskim

P-7484
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

Jan Jakubowski z Andrzejem Madeyskim

Format pocztówkowy przycięty do amatorskiego.