Janina Gwiazdoniówna z inż. Matusińskim

P-8270

6×9,5 cm