Jasia z koleżanką na rynku w Krakowie

P-1228

Kraków 1938?
Joanna Karpińska
i Maria Nakoniecka
koleżanka szkolna (ger-
manistka)