Jasia z koleżanką na Wawelu

P-1227

W Krakowie z Halą [? – zapewne jest to Maria Nakoniecka z następnego zdjęcia]
1937.
na Wawelu