Jasia z kuzynką, Irką z Zabuża

P-1163
Miejsce:Wilno
Twórca:
Tematyka:Portret

Lipiec 1937
Joanna Karpińska
i Irena Karpińska-
Kowalińska