Jęczmień

P-1736
Miejsce:Polska
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Nauka Pejzaż

Szybkie i równomierne kłoszenie krajowego oz[imego] jęcz-
mienia wobec odmian zagranicznych, 1943