W.P. Joanna Karpińska
Poznań
ul. Dąbrowskiego No 15 – III.
Mieszkanie pp. Modzelewskich

Augustów d. 7/X. 1924.
Kochane Córeczki!
przed paru dniami pisa-
łem do Was. Co u Was
słychać, czyście się już
zainstalowały w szkołach?
Jak się czujecie? Prawie
wszystko […?]
Do domu wrócę pewnie
14/X b. r. […] po ty-
godniu pewnie tu znów
przyjadę. Ucałujcie
Wujostwo i chłopców.
Całuję Was najserdecz-
niej Kochający Was ojciec
J[ózef] K[arpiński]
Mama zaniepoko-
jona, że od babci
niema listu.