Joachim Lelewel w podeszłym wieku, rycina

P-1517
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

Autorem ryciny był Franciszek Tepa, wykonał ją w roku śmierci Lelewela, 1861.