Józef Karpiński

P-1025
Twórca:
Tematyka:Portret

Józef Karpiński (1875-1949), syn Jana Feliksa, w roku 1910. B.-C. oznacza Białą Cerkiew, gdzie był rządcą lasów książąt Sapiehów.