Józef Karpiński jako dziecko

P-1022

Józef Karpiński (1875-1949), syn Jana Feliksa, jako dziesięciolatek (tak podaje napis na rewersie; wygląda na młodszego).

J. Karpińskiego 12/XI 1892
Fotografja z roku 1885
JKarpinski