Józef Karpiński jako narzeczony

P-1023

Józef Karpiński (1875-1949), syn Jana Feliksa, jako narzeczony Julii Modzelewskiej.

Dla mojej najdroższej Juluchny na pamiątkę narzeczeństwa. Międzyrzec, 12 X 1899 Józef