Józef Matuziński (?)

P-8046

Opis raczej błędny, Józef Matuziński był księdzem, w latach 70. XIX wieku proboszczem w Nowym Sączu.