Ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Józef Śliwicki w „Nowej Dejanirze” („Fantazym”)

P-4209

Józef Śliwicki (1867-1944), aktor, reżyser. Pochodził z rodziny związanej z teatrem –  był synem Leona, tapi­cera Warszawskich Teatrów Rządowych, i Michaliny z aktorskiego rodu Trapszów,  mężem Felicji Pichor (od 31 VII 1923). Jego siostra, Michalina Marianna, poślubiła Remigiusza Michała Dehnela, mojego stryjecznego pradziadka, brata Augusta (P-53, P-54, P-56, P-57, P-64).

Inne zdjęcie: P-756.

Zdjęcie wykonane we Lwowie, gdzie w Teatrze Miejskim Śliwicki był na występach gościnnych: 31X i 2 XI 1902 roku, grając tytułową rolę w „Fantazym” (pt. „Nowa Dejanira”). Co ciekawe, wydaje się, że ten właśnie egzemplarz fotografii z podpisem (autografem samego Śliwickiego?) posłużył Bahrynowiczowi do wydrukowania karty pocztowej.