Józef Supiński, ekonomista

P-10006
Miejsce:Lwów
Tematyka:Portret

Józef Supiński (1804-1893) polski ekonomista i socjolog, powstaniec listopadowy.

Ze zdjęcia Trzemeskiego (to prawdopodobnie jego nielegalna kopia) rysunek wykonał Ksawery Pilatti (Jan Styfi wykonał z niego rycinę, publikowaną w 1882 w „Tygodniku Powszechnym”) – tyle, że rysownik zmienił ubranie z czamary na bardziej konwencjonalne.