Miejsce:Berlin
Twórca:
Tematyka:Portret Wnętrze

Zdjęcie 17×26 cm

Jubileusz stulecia – być może firmy? Z prawej widać portret (być może siedzącego poniżej mężczyzny z dawnych lat) w mundurze. Rzeźba Merkurego stojąca na stole nosi napis:

Na pamiątkę
CARL GUST[…]HOLD
BERLIN

A sąsiednia: VIVAT FLOREAT CRESCAT 1904.