Julia Modzelewska w Krynicy

P-1233
Twórca:
Tematyka:Portret

Krynica 6-IX-1938 r.
ul. Pułaskiego