Julian Bartoszewicz, historyk

P-10013
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

Julian Bartoszewicz (1821-1870), historyk i encyklopedysta. Fotografia kilkakrotnie reprodukowana na grafikach w XIX wieku, autor zdjęcia pozostaje nieznany.