Miejsce:Kraków
Tematyka:Portret Sztuka

Kajetan Koźmian (17711856) – poeta polskiego klasycyzmu, krytyk literacki i teatralny, publicysta, pamiętnikarz, tłumacz.