Zdjęcie w formacie zbliżonym do gabinetowego na kartonie 13×18 cm

1907

Z tyłu tzw. „duch” po platynotypii – pejzaż z drogą przez lata odbił się na rewersie zdjęcia, które na nim leżało.