Karpińscy ze znajomymi w Kostkowie

P-1197
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe

26/VIII. 1924. w Kostkowie.

Od lewej stoją: Genia i Irka Karpińskie, R. Więcławski (kolega), Zygmunt Karpiński, NN (kolega/kuzyn? por: P-1127, P-1191 do P-1194), Jasia Karpińska, Janusz Piszczatowski (kolega, por: P-1124, P-1193).
Rząd dolny: Maria Modzelewska, NN, Józef i Julia z Modzelewskich Karpińscy.