Kazimiera Iłłakowiczówna (?)

P-1664

Zdjęcie przycięte do formatu zbliżonego do CdV: 6×10,5

Być może ta sama osoba, co na sąsiednim zdjęciu, czyli Kazimiera Iłłakowiczówna.