Kazimiera Iłłakowiczówna (?)

-

Zdjęcie przycięte do formatu zbliżonego do CdV: 6×10,5

Być może ta sama osoba, co na sąsiednim zdjęciu, czyli Kazimiera Iłłakowiczówna.