Miejsce:Drezno
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

W Dreźnie d[nia] 4./1. 1913 r.