Kiwerce, dom Stefana Modzelewskiego

P-1218
Miejsce:Kiwerce
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Architektura

Kiwerce
mieszkanie Wuja Stefana
Modzelewskiego
dyrektora w Łucku
przed wojną