Klaczek Jerzy do Pastuszki Jana na pocztówce z malarzami

P-6503
Miejsce:
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe

Wienszuja ci sześcio na nowe rok 1932. Żebe dugo żeł cisie do powdzie na stare kapudro Klaczek Jerzy (Winszuję ci szczęścia na nowy rok 1932. Żebyś długo żył…)

Szan Pan
Pastuszka Jan
ul Babie (?) No. 3