Miejsce:Niemcy
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

D[…]tz, 6.3. [19]17

pieczęć poczty polowej z Berlina