Koledzy Ericha Goldmanna z wojska IV – Kinkmann (?)

P-10223
Miejsce:Kołobrzeg
Twórca:Fischer Fr.
Tematyka:Portret

Być może zdjęcie jeszcze z czasów studenckich, bo wykonane w 1898, w Kołobrzegu nieodległym od Świnoujścia.