Koleżanki Ericha Goldmanna ze studiów VIII – siostry Hanna i Lotta Herrig

P-10216
Miejsce:Świnoujście
Twórca:
Tematyka:Portret

Większe zdjęcie docięte do rozmiaru CdV.