Kolumna Dioklecjana (tzw. Pompejusza) w Aleksandrii

P-8597

Zdjęcie 21,5×27,5 cm na kartonie 25×32 cm.

Kolumna, wzniesiona w Aleksandrii przez Dioklecjana dla uczczenia zwycięstwa nad uzurpatorem Domicjuszem Domicjanem ok. 300 r. n. e. Pomyłkowo uważana za pomnik Pompejusza (w wyniku błędnego odczytania inskrypcji). Początkowo uwieńczona figurą cesarza, której resztki widać było u podnóża jeszcze w XVIII w. Trafiły do kolekcji europejskich, ostatnie wiadomości o ich istnieniu pochodzą z lat 30.