Zbiór: Wielka podróż łowczego arcyksięcia

Jedenaście wielkoformatowych zdjęć pochodzi ze spuścizny Konrada Roitnera. Roitner za młodu, od roku 1900, był przybocznym łowczym arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, zapalonego myśliwego i podróżnika. Odbył z nim podróż na Bliski Wschód (1903-1906?), skąd przywiózł fotografie, głównie ze sławnych atelier Bonfilsa i Sebah & Joaillier.

W późniejszym okresie, od 1910 roku, Roitner był nadleśniczym w dobrach Zampach i Vamberk u hr. Franza von Lützowa (1849-1916), posła na sejm austriacki, rzecznika sprawy czeskiej i badacza czeskiej historii.