Kościół w Końskowoli

P-1727

Kościół w Końskowoli, przebudowany w dobie baroku przez Tylmana z Gameren (ok. 1670).