Kościół Zbawiciela

P-1388

Rusztowania mogą świadczyć, że to faza zabezpieczania uszkodzonego kościoła. Widać stopiony hełm wieży.