Królowie życia

P-4061
Miejsce:Polska
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret
Zbiór:

Zdjęcie pocztówkowe przycięte do formatu amatorskiego