Krzesło ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie (?)

P-10437
Miejsce:Kraków
Twórca:
Tematyka:Sztuka

6×8,5 cm

Muzeum Narodowe – Kraków
23/XI 1914

Jedno z pięciu niewielkich zdjęć (naklejonych na trzy kartoniki) wykonanych 24 XI 1914 roku w Muzeum Narodowym w Krakowie (wówczas mieszczącym się w gmachu Sukiennic). Nie wiadomo, czy przedstawiają obiekty ze zbiorów MNK (katalogowane w związku z kontrofensywą wojsk rosyjskich jesienią 1914 roku?), czy może obiekty tam zdeponowane.