Dedykacja dla drogiego proboszcza Joh[anna] C[antego] Skrzyńskiego na pamiątkę, datowana: Kraków, czerwiec 1870, AWeber

Skreślony podpis Panna Francoise Lekszycka.