Ks. Jakób Janczy

P-8039

Drogiemu Księdzu
Janowi Kantemu Skrzyńskiemu
Jakób Janczy
proboszcz w Rzegocinie 
(właśc. Żegocinie)

Jakób Janczy był proboszczem w Żegocinie od 1865 do 1897 roku. Jego następca, ks. dr Stanisław Dutkiewicz, tak opisywał poprzednika:

Od początku lipca 1865 r. był proboszczem w tej parafii ks. Jakób Janczy i to przez lat 32. Szkoda wielka, że inteligentny ten i energiczny kapłan nie prowadził dalej tego pamiętnika. Urodził się ks. Jakób Janczy w parafii Maniowy, g. Sromowce Wyżne, w dzisiejszej djec. krakowskiej. Koło parafii żegocińskiej położył wielkie niespożyte zasługi. Stan parafii miał zastać bardzo opłakany. Mało kto – podobno – chodził do kościoła, kradzieże i to wielkie były rzeczą zwyczajną, piszący to słyszał od starszych włościan, że uprowadzono nieraz wołu ze stajni i spokojnie raczono się jego mięsem gdzieś w jarach parafii. Podobno drogą publiczną przez Żegocinę trudno było przejść bez napaści, moralność także pod innym względem bardzo upadła. Ks. Janczy wystąpił stanowczo do walki ze złem, przyczem podobno i harap, wiszący w kancelaryi, miewał czasem zastosowanie. Przez pracę wytężoną podniósł znacznie poziom parafii.