Ks. Jakub Franciszek Kluczycki (?)

P-8051

1868 r.

Ks. Jakub Franciszek Kluczycki (1807 – przed 1883) był publicystą, autorem m.in. książki „Pamiątki polskie w Wiedniu i jego okolicach…” (1835), wydanej nakładem własnym w Krakowie; między „przedpłatnikami” znajduje się ks. Jan Kanty Skrzyński.