Ks. Jędrzej Kutrzeba

P-8010

W roku 1874 ks. Jędrzej Kutrzeba był współpracownikiem krakowskiego pisma dla chłopów „Zagroda”