Leopold Olcyngier w młodszym wieku (portret ze zbiorów urzędu w Tyczynie)

Ks. kanonik Leopold Olcyngier

P-8007

Leopold Olcyngier (1805-1884), proboszcz w Tyczynie, dziekan rzeszowski, poseł na Sejm Krajowy Galicji.