Ks. Karol Neudecker (?)

P-8036

Ks. Karol Neudecker był w latach 1851-1865 dziekanem w Kaninie.