Ks. Maciej Wieczorek (?)

P-8032

Jeśli podpis się zgadza, jest to ks. Maciej Wieczorek, proboszcz w podkrakowskich Wróblowicach, inicjator budowy tamtejszego kościoła (lata 70. XIX w.).