Ks. Maniewski (?)

P-8035

Dedykacja Kantusiowi Konstanty w Wiedniu 1867.

Ks. Konstanty Maniewski (1825-1875) był wychowankiem Frintaneum, wiedeńskiego seminarium księży katolickich. W 1854 został delegowany do polskiego duszpasterstwa w kościele św. Ruprechta w Wiedniu i przez 18 lat był duszpasterzem tamtejszej Polonii. W 1872 wrócił do kraju i objął probostwo w Zasowie.

Wydaje się, że to raczej portret rysunkowy, przefotografowany – być może jakaś znana figura katolicka, być może sam Maniewski, sportretowany przez miejscowego artystę. W 1867 był po pięćdziesiątce, więc może to być jego podobizna.

Zdjęcie opublikowało wydawnictwo/galeria Miethke&Wawra (ważne później w okresie secesji), zapewne to oni dokonali przefotografowania w swoim zakładzie fotograficznym.