Księżna Leontyna zu Fürstenberg

P-3597

Leontyna z hrabiów von Khevenhüller-Metsch księżna zu Fürstenberg,  (1843-1914), w 1860 roku poślubiła Maksymiliana Egona księcia zu Fürstenberg (1822-1873), a w 1875 – księcia Emila Egona zu Fürstenberg (1825-1899).