Księżniczka Wiktoria, żona następcy tronu Prus

P-7742

Wiktoria Koburg, córka królowej angielskiej (1840-1901), poślubiła w 1858 roku Fryderyka Hohenzollerna, bratanka odsuniętego od władzy króla Prus, a zarazem najstarszego syna i następcę regenta, późniejszego cesarza Wilhelma I. Fryderyk był cesarzem tylko przez trzy miesiące, zmarł na raka gardła, a tron po nim objął syn, Wilhelm II.

Leopold Haase od roku 1860 był nadwornym fotografem Wiktorii. Na zdjęciu nosi ona zapewne żałobę po ojcu, księciu Albercie, zmarłym w roku 1861.