Miejsce:
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Dwanaście zdjęć służby P-7059 – P-7070 pochodzi z jednego źródła i być może były jakoś ze sobą powiązane.

Zdjęcie, co dziwne, nosi suchy tłok fotografa z Hallein i pieczątkę fotografa z Wiednia – jednak podpisane jest Hallein 1920, poprzestaję zatem przy pierwszym.