Miejsce:Niemcy
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Sztuka

Oddział Lotnictwa

Zapewne kiczowata pocztówka w służbie propagandy wojskowej w okresie I wojny światowej.