Zdjęcie z Wawrzynowiczem, Archiwum Państwowe w Częstochowie

Leon Solski pisze do Stanisława Namysłowskiego

PD-9778
Miejsce:Kielce
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Zdjęcie jest wykadrowane z fotografii (datowanej 1934) Solskiego z Ludwikiem Wawrzynowiczem, kompozytorem i założycielem szkoły muzycznej w Częstochowie.

Leon Solski (1882-1966) absolwent konserwatorium w Petersburgu, był kompozytorem i pedagogiem. W 1921 założył w Kielcach prywatną Szkołę Muzyczną im. Moniuszki od 1921 r. (a także Związek Muzyków Zawodowych i orkiestrę). Tuż po wojnie w 1945 założył ją na nowo i prowadził również po tym, jak w latach 50. została przekształcona w ognisko muzyczne.

Stanisław Namysłowski (1879-1963), skrzypek i dyrygent o światowej karierze, syn Karola, twórcy Orkiestry Włościańskiej w Zamościu, najstarszej polskiej orkiestry symfonicznej. Stanisław (za młodu) figuruje na zdjęciu P-4213.

JWielmożnemu Panu Stanisławowi
Namysłowskiemu po miłych i drogich 
wspomnieniach minionej młodości w dniu
koncertu Jego w Kielcach w październiku
1948 r.
Leon Solski

Przesyłam obiecaną recenzję,
lecz nader skromną,
gdyż nigdy nie mają miejsca
na większy artykuł – lecz
za to treściwy!
Zkoleżeńskim pozdrowieniem
Leon Solski
23. X. 48
Sienkiewicza 3-