Zbiór: Szkoły i szkółki

Cóż bardziej oczywistego, niż zdjęcie klasowe – fotografia stosunkowo wcześnie wkroczyła w szkolne mury, pierwsze panneau tworzone były jeszcze w z dagerotypów (oczywiście mowa tu ekskluzywnych szkołach, np. w USA). Zwyczaj ten utrzymał się przez dziesiątki lat, doczekał specyficznych form fotograficznych (jak szkolne tableaux czy yearbooki amerykańskie).